Bánh xe cửa lùa Roto

Con-lăn-cửa-trượt (1)
  • Phù hợp lắp cửa sổ mở lùa, cửa đi mở lùa
  • Hệ bánh đôi / hệ bánh đơn
>>> Cửa sổ lùa
>>> Cửa đi lùa
Chức năng: Dùng lắp dưới cánh cửa sổ và cửa đi lùa giúp cánh có thể trượt nhẹ nhàng trên ray.Phân loại: Bánh xe gồm 2 loại, bánh xe đơn lắp cho cửa sổ, bánh xe đôi sử dụng cho cửa đi. Bánh xe đôi có thể tăng giảm độ cao.

Con-lăn-đôi-1

Bánh xe đôi dành cho cửa đi

Con-lăn-đôi-2

Vít tăng chỉnh độ cao cho bánh xe

Con-lăn-đơn-90x90

Bánh xe đơn dành cho cửa sổ

 

Cửa nhựa lõi thép vietwindow