Kết luận và xử phạt hành chính về vi phạm sở hưu trí tuệ đối với công ty Hoàng Anh

Theo nguồn từ VPDD Roto-Frank Việt Nam đã có kết luận giám định xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ roto và xử phạt hành chính về sở hữu công nghiệp của công ty Hoàng Anh

Liên quan đến hành vi buôn bán sản phẩm phụ kiện dung cho cửa sổ và cửa ra vào gắn dấu hiệu “Storos và hình” và “Storo và hình” củaCông ty Cổ phần XNK và Đầu tư xây dựng Hoàng Anh, gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “Roto và hình” đang được bảo hộ tại Việt Nam cho Roto Frank AG (CHLB Đức) theo Đăng ký quốc tế số 604648 (Có hiệu lực đến ngày 17/8/2023). Căn cứ điều 11, khoản 14, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử hữu công nghiệp.

Trích dẫn kết luận như sau:

“Căn cứ các thông tin có trong Hồ sơ giám định số NH066-14YC; căn cứ kết quả đánh giá Đối tượng giám định theo các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm, kết luận như sau:
Dấu hiệu “Storo và hình” gắn trên bao bì và sản phẩm là phụ kiện dùng cho cửa sổ và cửa ra vào của Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hoàng Anh (địa chỉ trụ sở: LK3-L30, Khu Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, Văn phòng giao dịch: 106 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội) – như được thể hiện trên Tài liệu giám định – là yếu tố xâm phạm quyền (quy định tại Điều 11 Nghị định 105/2006 sửa đổi) đối với nhãn hiệu “Roto và hình” được bảo hộ dành cho Nhóm 06 và 20 theo ĐKQT số 604648 của ROTO FRANK AG.

Roto

Nhãn hiệu Roto

storo

Nhãn hiệu Storo

Chi tiết văn bản:

QDXuphathanhchinhCtyHoangAnh

Ket-luan-xam-pham-quyen-SHTT-ROTO-tai-VN

Thông tin hoàn toàn dẫn theo nguồn từ VPDD Roto-Frank Việt Nam.